Sve od SAP rešenja i usluga

Sa više od 200 stručnjaka, S&T grupa je jedan od najpoznatijih i dugogodišnjih SAP partnera u Srbiji, Austriji i brojnim zemljama Centralne i Istočne Evrope. U Srbiji, portfolio usluga kompanije S&T uključuje kompletnu ili roll-out implementaciju SAP rešenja, upravljanje i održavanje SAP-a kao i usluge u novom  S/4HANA okruženju.

U Srbiji, S&T je uspešno realizovao više od 50 SAP projekata, uključujući roll-out i kompletne implementacije. Lokalizaciju SAP Business All-in-One rešenja za srpsko tržište takođe je poverena S&T-u u Srbiji, koji je ovde jedan od ključnih SAP partnera od 2002. godine.

SAP image

S&T iskustva u SAP implementaciji

 • Instalacija SAP sistema na željenoj hadverskoj platformi
 • Implementacija standardnih SAP Business Suite modula:
  FI, CO, MM, SD, PP, PS, IM, PM, QM, BC, HR
 • Održavanje, unapređenje i  razvoj postojećih SAP sistema
 • Lokalizacija i kastomizacija u skladu sa zakonodavstvom u Srbiji
 • Razvoj i implementacija dodatnih rešenja
 • Vođenje projekata prema ASAP i Agile metodologijama

Upravljanje SAP aplikacijama i konsalting

S&T je prvi kontakt za SAP „key - user“- e ili SAP korisničke interne timove. Podrška tokom dnevnih poslovnih aktivnosti pruža se u okviru prethodno definisanih sporazuma o nivou usluga (SLA).

S&T ima sertifikovane SAP konsultante u oblastima finansija, kontrolinga, prodaje i nabavke kao i ekspertizu u SAP S/4HANA rešenju.

SAP application management
SAP Center of Expertise

SAP poslovna rešenja

Kao jedan od prvih SAP partnera u Srbiji, S&T ima svobuhvatan know-how u ovoj oblasti. Rešenja koja S&T nudi korisnicima automatizuju i unapređuju efikasnost ključnih poslovnih procesa, i neka od njih su: 

 • ERP rešenja nove generacije - SAP S/4HANA 
 • Enterprise Resource Planning (ERP)
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Supply Chain Management (SCM)
 • Document Management Systems (DMS)
 • Business intelligence (BI) - izveštavanje i podrška odlučivanju