Više od 300 usluga MUP-a se može platiti putem sistema koji je razvio S&T

16.03.2021 | Serbia

Građanima Srbije od danas dodatno pojednostavljeni postupci za usluge javne uprave

Nova elektronska usluga „Plati“ objavljena je na Portalu eUprava, kojom je omogućeno građanima da na nov i efikasan način izvrše plaćanje taksi i naknada za usluge koje pružaju organi javne uprave.

Naime, na Portalu eUprava, uz podršku S&T Serbia razvijen je poseban sistem plati.euprava.gov.rs koji omogućava kreiranje jedinstvenog platnog naloga za bilo koju uslugu. Na ovaj način u potpunosti se eliminiše potreba donošenja overene uplatnice u papiru kao dokaza da je plaćena odgovarajuća taksa ili naknada. Nakon kreiranja platnog naloga, građani na Portalu eUprava mogu izvršiti plaćanje putem interneta, e-bankinga ili mobilnih aplikacija.

Trenutno na ovom sistemu dostupno je 300 usluga Ministarstva unutrašnjih poslova kao što je plaćanje taksi i naknada prilikom vađenja novih ličnih karata i pasoša, registracije vozila, izdavanja saobraćajne dozvole itd, a uskoro će i ostali organi državne uprave početi da koriste ovaj sistem. Građani više ne moraju da popunjavaju nekoliko uplatnica, dovoljno je da putem sistema plati.euprava.gov.rs kreiraju jedinstvenu uplatnicu.

„Samo od januara ove godine na Portalu eUprava preko 24.000 građana je zakazalo termin za ličnu kartu i pasoš i svi oni su morali da odu do banke ili pošte kako bi izvršili plaćanje taksi i naknada. Od sada građani to više neće morati da rade, dovoljno je da preko Portala eUprava zakažu termin i preko sistema „Plati“ kreiraju uplatnicu i plate, a ta uplata biće evidentirana i dostupna šalterskom službeniku prilikom odlaska u zakazan termin. Odnosno, nema potrebe da građani više donose overene izvode ili druge dokaze o uplati kako bi dokazali da je neka taksa i naknada plaćena” , izjavio je direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, gospodin Mihailo Jovanović, i dodao da će se dalje raditi na tome da ovaj vid plaćanja počnu da koriste i svi ostali državni organi.

Plaćanje taksi i naknada predstavlja sastavni deo većine postupaka. Zato je važna komponenta digitalizacije javne uprave i povećanja njene efikasnosti proces plaćanja koji treba da podrže kvalitetne i potpune elektronske usluge. Usluga „Plati“ svim učesnicima u procesu plaćanja (stranka, organ javne uprave, Uprava za trezor, banka) obezbeđuje sve neophodne podatke za kreiranje parametara uplate, provere statusa plaćanja i izvršenja usluge. Ova nova e-usluga Ministarstva unutrašnjih poslova značajna je ne samo za građane već i za privredu i firme.

I ova usluga kreirana je i razvijena uz stručnu podršku S&T Serbia - kompanije koja već punih 25 godina uspešno posluje u Srbiji, i od prvog dana (počev od Portala eUprava) aktivno učestvuje u uspostavljanju eUprave u Srbiji.


Plati_lako