18.05.2016 | Serbia

S&T podržao studentski hakaton CodeBeyond

Kao kompanija čija je jedna od osnovnih delatnosti, pored sistem integracije i IT usluga - upravo razvoj softvera – S&T Serbia je podržala takmičenje mladih programera u organizaciji udruženja studenata tehnike Evrope – BEST Beograd. Ovo udruženje je po prvi put organizovalo intezivno timsko takmičenje pod nazivom CodeBeyond koje je okupilo programere i druge zainteresovane da zajednički kodiraju jedinstveno softversko rešenje.
Cilj projekta bio je da srednjoškolcima i studentima tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih fakulteta Univerziteta u Beogradu ukaže na značaj digitalnih tehnologija u rešavanju aktuelnih problema savremenog društva i da se ojača njihov kapacitet da putem istih rešavaju društvene i korporativne probleme.
S&T je - kao kompanija koja rado zapošljava mlade stručnjake – pružila podršku ovom programerskom takmičenju - prepoznavši ovu inicijativu kao dobru priliku da ohrabri mlade ljude da nastave da se razvijaju u  ovom pravcu.