Energetika

Energetska industrija se nalazi u procesu liberalizacije i trenutno je “razdvajanje” glavna tema evropskih snabdevaoca energijom. Ova zahtevna odgovornost od EU da razdvoji umrežavanje od drugih aktivnosti energetskih dobavljača trebalo bi da spreči nesrazmerno velike troškove korišćenja električnih i gasnih mreža, što će, sa druge strane, umnogome otežati prodaju struje dobavljačima bez mreže.
Neposredne posledice za snabdevaoce energijom se ogledaju kroz razdvajanje knjigovodstvene, informacione, organizacione i pravne regulative. Razdvajanje proizvodnog, mrežnog i prodajnog poslovanja pruža kompanijama priliku za detaljnu reorganizaciju ranije objedinjenih poslovnih procesa. Kao rezultat, povećava se interna kompanijska transparentnost kao i efikasnost procesa.

Konkurentske prednosti se ostvaruju i putem vrednosnog upravljanja odnosa sa klijentima kao i upravljanje portfolijom usmerenog ka rezultatima. Potrebne informacije o klijentima i mreži pripremaju se putem moderne i dosledno ažurirane informacione platforme.
Preduzeća mogu ograničiti buduće troškove ustanovljavanjem zajedničkih servisnih centara. Ovde se rešenje naročito može obezbediti centralizacijom pomoćnih procesa, kao što je na primer naplata.


Odabrane reference


OMV
Lukoil
Naftna Industrija Srbije - NIS
Elektroprivreda Srbije
Elektrodistribucija Beograd
Beogradske elektrane