Telekomunikacije

Telekomunikacije se danas suočavaju sa velikim promenama spregnutih sa tehnološkim novinama. Veoma kompetitivno tržište stvara ogroman pritisak na operatere i provajdere da neprekidno proširuju portfolio svojih usluga, i sve više se ulaže u razvoj, a umanjuju se troškove održavanja. Zbog rastuće konkurencije, sve veći napori se ulažu da bi se smanjili troškovi - putem (delimičnog) izdvajanja poslova (outsourcing) koji se odnose na rad na mreži i fokusiranjem na svoje osnovno poslovanje. Raste i potreba za tehničkom saradnjom sa partnerima i dobavljačima.
S&T nudi konsultacije i podršku telekomunikacionim operaterima u usklađivanju i razvoju njihovih poslovnih procesa kao i razvijanju i preinačavanju njihovih usluga i operativnih sistema podrške.

S&T-ova ekspertiza u telekomunikacionoj industriji pokriva konsultacije, projektovanje i razvoj, kao i uvođenje i integraciju najmodernijih telekomunikacionih uređaja.
S&T-ov tim ima bogato iskustvo sa različitim razvojnim platformama, koristeći razne arhitekture i ugrađene sisteme.

S&T posluje sa operaterima fiksne i mobilne telefonije, kompanijama koje su razradile poslovanje i već su neko vreme na tržištu ali i onima koje su tek na njega kročile, obezbeđujući konsultantske usluge, upravljanje projektima, sistem integraciju i operativnu podršku svojim sveobuhvatnim portfoliom proizvoda i usluga.

S&T nudi rešenja kao što su:


  • Planiranje mreže mobilne telefonije (Cellular network planning), optimizacija, konfiguracija i menadžment performansi
  • Osiguravanje poslovnih rešenja i servisa - idealno za upravljanje velikih, složenih IT okruženja
  • Obrtna sredstva- OSS rešenja zasnovana na inteligentnim, aktivnim bazama podataka o zalihama
  • Otkrivanje prevara, zaštita prihoda, i sigurnosna rešenja za žične, bežične i mreže nove generacije
  • Upravljanje ciklusom CDR-a (call detail record) – sakupljanje i arhiviranje zapisa o telefonskim pozivima radi usaglašavanja sa zakonom
  • Osiguravaje korisnika- korisničke usluge, skladištenje podataka, sistemi za podršku u vidu poslovne inteligencije
  • Upravljanje mrežama- OSS; pripremanje mreže, upravljanje, praćenje
  • Upravljanje servisima – transfer/prevođenje podataka, kontinuitet poslovanja/oporavak od pada sistema, bekap računara/servera, arhiviranje eletronske pošte
  • Tehnička infrastruktura kao što su serveri, sistemi za skladištenje podataka i najsavremenija rešenja osiguravanja podataka
  • Upravljanje dokumentima (Document management), poslovna inteligencija i eksternalizacija poslovnih procesa

Izabrane reference u oblasti telekomunikacija

     
   

Telekom Srbija

   

Telenor

   

Serbia BroadBand (SBB)

   

Telekom Srpske

   

Pro Monte


Kontakt
Miroslav Milić
Rukovodilac poslovne jedinice infrastrukturnih rešenja

 
Tel.: +381 11 4409 103


E-Mail