Poslovna područja

S&T Serbia predlaže, planira i kreira rešenja prema specifičnim potrebama svojih klijenata. Ovakva, individualno skrojena, rešenja bazirana su na tehnologijama i proizvodima vodećih svetskih proizvođača hardvera i softvera. Kao rezultat jedinstvene S&T strukture, timovi S&T-a u svakoj zemlji imaju ne samo svoje stručnjake, koji dobro poznaju specifičnosti lokalnog tržišta, već oni mogu pozvati internacionalne eksperte iz bilo koje od 19 S&T zemalja koji će aktivno podržati i unaprediti razmenu znanja, i tako obezbediti nivo podrške koji lokalne kompanije ne mogu da pruže.

Telekomunikacije

Telekomunikacije se danas suočavaju sa značajnim promenama spregnutim sa tehnološkim inovacijama. Visoko kompetitivno tržište stvara ogroman pritisak na operatere i provajdere koji neprekidno proširuju portfolio svojih usluga, ulažući sve više u razvoj i umanjujući troškove održavanja.

Finansijske institucije

Industrija finansijskih usluga u centralnoj i istočnoj Evropi suočava se sa brojnim promenama – jedinoj konstanti na kontinualno promenjivom tržištu. Zbog toga je za finansijske institucije izuzetno važno da mogu da se oslone na fleksibilan i efikasan IT sistem i infrastrukturu.

Proizvodnja

Industrijske kompanije su trenutno podložne brojnim transformacijama: preuzimanja, udruživanja i izazovi globalne konkurencije koja vrši konstanti pritisak i iziskuje neprestane promene. Zbog činjenice da novi razvojni procesi postaju sve skuplji i rizičniji a inovacioni ciklusi sve kraći, diferencijacija tržišta zasnovana isključivo na proizvodu više nije moguća. Povrh svega navedenog, klijenti imaju sve veća očekivanja, pa pritisak za poboljšanjem produktivnosti raste uz istovremeno očekivanje smanjenja troškova.

Javne i Vladine organizacije

Vladin sektor u Centralnoj i Istočnoj Evropi trenutno je jedan od najizazovnijih u IT poslovanju: privrede u brzom razvoju, regulatorni zahtevi vezani za pristup EU (ili pred-pristupne aktivnosti) i pored svega navedenog izuzetna zabrinutost za sigurnost predstavljaju ogroman pritisak za javnu administraciju i njihova IT okruženja.

Energetika

Energetska industrija se nalazi u procesu liberalizacije i trenutno je “razdvajanje” glavna tema evropskih snabdevaoca energijom. Ova zahtevna odgovornost od EU da razdvoji umrežavanje od drugih aktivnosti energetskih dobavljača treba da spreči nesrazmerno velike troškove korišćenja električnih i gasnih mreža, što će, sa druge strane, umnogome otežati prodaju struje dobavljačima bez mreže.

Defense

Nowadays, modern armies include a variety of installations, equipment, and personnel. There’s nothing you won’t find in a modern army – whether buildings, highly complex operational and security installations, personnel, its own manufacturing facilities, hospitals, universities, weapon systems, clothing or airports, ships or cafeterias.
Kontakt


Đorđa Stanojevića 14/III
11070 Beograd
Srbija

Tel.: +381 11 311 6221
Fax: +381 11 311 7665
   

E-Mail