Javne i Vladine organizacije

Sektor javne uprave u Srbiji predstavlja danas verovatno najzahtevniji sektor na području informacionih tehnologija. Rastuća privreda, reglatorni zahtevi vezani za pridruživanje EU (ili pred-pristupne aktivnosti), kao i visoki sigurnosni zahtevi predstavljaju veliki pritisak za javnu administraciju i njihovo informatičko okruženje.
S&T Srbija pruža savetodavne usluge, upravljanje projektima, sistem integraciju i operativnu podršku zajedno sa sveobuhvatnim portfoliom najboljih proizvoda i rešenja, svim vrstama organizacija koje se bave javnim uslugama, od ministarstava, gradske uprave i univerziteta, pa sve do državnih lutrija.
Poslovni model S&T - a omogućava kompaniji da bude “One Stop IT Partner”.S&T svojim klijentima pruža ekspertizu, umeće i veštine na polju poslovnih aplikacija, oslanjajući se na stabilnu infrastrukturu, počevši od tehničke infrastrukture, kao što su serveri, sistemi za skladištenje podataka, mreže i sigurnosna rešenja najnovije generacije, do upravljanja servisima (Managed services ) kao što su Outsourcing Network Management.

U javnom sektoru pažnja je naročito usmerena ka rešenjima za upravljanje dokumentima (Document Management Solutions ) kao što su upravljanje tokovima procesa (Workflow Management), Elektronski Vladin program (e-Government), Portale i na pažljivo odabran portofolio određenih industrijskih rešenja.

Strateška pitanja u oblasti javnog sektora

S&T je prepoznao sledeća IT pitanja kao trenutno najhitnija i najizazovnija u oblasti Vladine i javne administracije:

• Internet oporezivanje (e-Taxation), saglasnost sa poreskim zakonima, obrada poreza i carina, poreski obračun, rešenja usmerena ka sprečavanju pranja novca
• Nadgledanje poljoprivrede i životne sredine, implementacija GIS sistema; upravljanje katastrima; registracija, sakupljanje, obrada i distribucija podataka o životnoj sredini
• Sistemi za graničnu kontrolu, kontrola ulaska i sistemi registracije, nacionalna sigurnost, upravljanje kontrolom identiteta, pasoši i lične karte, sistemi biometričkog pristupa
• Elektronski Vladin program (e-Government), Portali, Elektronsko učenje ( e-Learning )

Izabrane reference iz javnog i vladinog sektora

Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo
Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine
Državna lutrija Srbije
Institut Mihajlo Pupin
Vlada Republike Srbije
JP PTT Saobraćaja Srbija
MUP Republike Srbije
Vojska Srbije
Uprava carina
Ministarstvo za rudarstvo i energetiku
Ministarstvo finansija
Agencija za privatizaciju
Ujedinjene Nacije – Program za razvoj UNDP
Crveni krst Srbije
UNICEF
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država
Svetska zdravstvena organizacija - WHO
Ekonomski Institut
Jugoslovenski olimpijski komitet
Kontakt
Rajko Jovanović
Rukovodilac poslovne jedinice poslovnih rešenja
Tel.: +381 11 311 6221
E-mail