Proizvodnja

Industrijske kompanije su trenutno podložne brojnim transformacijama: preuzimanja, udruživanja i izazovi globalne konkurencije koja vrši konstanti pritisak i iziskuje neprestane promene. Zbog činjenice da novi razvojni procesi postaju sve skuplji i rizičniji a inovacioni ciklusi sve kraći, diferencijacija tržišta zasnovana isključivo na proizvodu više nije moguća. Povrh svega navedenog, klijenti imaju sve veća očekivanja, pa pritisak za poboljšanjem produktivnosti raste uz istovremeno očekivanje smanjenja troškova.
Da bi zadržale konkurentnost i produktivnost, mnoge industrijske kompanije se fokusiraju na unapređivanje svojih poslovnih procesa i okreću se informacionim tehnologijima koje predstavljaju tehnološku osnovu za efikasne promene. Rezultat su unapređena unutarnja i spoljna saradnja kao i brže stupanje na tržište zahvaljujući efikasnijim procesima i pristupu informacijama u realnom vremenu. Sa ovim mogućnostima, kompanije koje se bave proizvodnjom mogu proširiti svoju transparentnost u okviru preduzeća, donositi poslovne odluke potkrepljene sa više informacija, brže reagovati na promene u poslovnom okruženju i bolje odgovoriti na potrebe klijenata.

S&T je vodeći IT konsultant i sistem integrator u industrijskom sektoru koji unapređuje poslovne rezultate korisnika. Mi kombinujemo iskustvo stečeno u industrijskom sektoru i uvid u industriju sa naprednom tehnologijom da bismo pomogli svojim klijentima da brzo razviju inovativne proizvode i uspešno upravljaju svojom imovinom. Stvorili smo rešenja prilagođena industrijskim preduzećima, zasnovana na našem portfoliu prvorazrednih standardnih aplikacija i našem savetovanju, razvoju rešenja, implementaciji, upravljanju i ekspertizi u poslovnim procesima.


S&T nudi:

  • Savetovanje u vezi sa procesima unutar cele kompanije kao osnovu za konkurentnost
  • Savetovanje i podršku poslovnim mrežnim (networking) procesima
  • U praksi dokazane usluge IT transformacije poslovnih procesa i infrastrukture

Putem naših opsežnih mogućnosti dostave širom Centralne i Istočne Evrope, pretvaramo nasleđene sisteme u platforme i procese za preduzeća u realnom vremenu da bismo omogućili nenadmašnu produktivnost.

S&T pruža korisnicima u proizvodnoj i prerađivačkoj industriji, postojećim kompanijama ili kompanijama tek pridošlim na tržište svoje usluge savetovanja, upravljanja projektom, sistemske integracije i operativne podrške zajedno sa opsežnim portfoliom prvorazrednih proizvoda i rešenja.

Ove usluge uključuju rešenja kao što su:

• Upravljanje lancem nabavke (Supply chain management - SCM) sa ciljem maksimizovanja izlaznih rezultata i ukupne profitabilnosti
• Obrada vrednosnih usluga
• Podleganje regulatornim propisima
• Upravljanje proizvodnim ciklusom (Product lifecycle management - PLM) da bi se nadmašila konkurencija i unapredili korporativni rezultati uz pomoć integracije poslovnih procedura kompanije
• Upravljanje odnosima korisnika usluga i partnera (Customer & partner relationship management - CRM, PRM) da bi se povećala lojalnost korisnika usluga, unapredilo upravljanje vašim kanalima informacija, svest o vašem brendu i vodile uspešne marketinške kampanje
• Planiranje resursa preduzeća (Enterprise resource planning - ERP) za upravljanje i nadgledanje vašeg poslovanja, od internih nabavki i plata do globalne saradnje u lancu nabavke
• Upravljanje nabavkom i poreklom (Procurement & sourcing management) u cilju poboljšanja efikasnosti nabavke i kvaliteta, istovremeno vodeći brigu o troškovima i njihovoj minimizaciji
• Integracija procesa i aplikacija (Process & application integration - EAI) u cilju optimizacije vašeg poslovanja uz pomoć povezivanja aplikacija, informacija i ljudi sa poslovnim procesima i web uslugama
• Upravljanje infrastrukturom i dostignućima (Infrastructure & performance management) u cilju optimizacije efektivnosti vaših investicija
• Integracija kompanije


Odabrane reference

Dijamant
Jugohemija
Knauf
Metalac
Politika Newspapers & Magazines
Sojaprotein
Kontakt
Siniša Avram
Menadžer BI i Infor poslovnog segmenta

tel.: +381 11 4409 175
E-mail