Javna i državna uprava

Vladin sektor u Centralnoj i Istočnoj Evropi trenutno je jedan od najizazovnijih u IT poslovanju: privrede u brzom razvoju, regulatorni zahtevi vezani za pristup EU (ili pred-pristupne aktivnosti) i pored svega navedenog izuzetna zabrinutost za sigurnost predstavljaju ogroman pritisak za javnu administraciju i njihova IT okruženja.

Uspešno realizovani projekti u javnim i državnim institucijama Srbije