Telekomunikacije

Telekomunikacije se danas suočavaju sa velikim promenama spregnutih sa stalnim tehnološkim novinama. Veoma kompetitivno tržište stvara ogroman pritisak na operatere i provajdere da neprekidno proširuju portfolio svojih usluga, i sve više se ulaže u razvoj, a umanjuju se troškovi održavanja. Potreba za tehničkom saradnjom sa partnerima i dobavljačima sve više raste, a zbog rastuće konkurencije, sve veći napori se ulažu u smanjenje troškova putem (delimičnog) izdvajanja poslova koji se odnose na rad na mreži (outsourcing) i fokusiranjem na svoje osnovno poslovanje.

Uspešno realizovani projekti u oblasti telekomunikacija