Finansijske institucije

Industrija finansijskih usluga u centralnoj i istočnoj Evropi suočava se sa brojnim promenama – jedinoj konstanti na kontinualno promenjivom tržištu. Zbog toga je za finansijske institucije izuzetno važno da mogu da se oslone na fleksibilan i efikasan IT sistem i infrastrukturu.

Prikazi uspešno realizovanih projekata u sektoru usluga za finansijske institucije