Partneri

S&T tesno sarađuje sa odabranim strateškim partnerima, kojima S&T Grupa takođe predstavlja ključnog partnera i koji su, kao i S&T, spremni na značajna ulaganja u cilju uspešnog razvijanja partnerskih odnosa. Neki od S&T-ovih sadašnjih strateških partnera su međunarodni, u svetu poznati brendovi, kao što su HP, EMC, SAP, Infor, IBM, Microsoft, Cisco, Oracle, MicroStrategy, Open Text, Check Point, Imperva, Internet Security Systems, Entrust, Amdocs, SevOne,Transmode i drugi.

SAP

Kada su u pitanju poslovna rešenja, SAP je priznati lider za sva veća tržišta i sve tipove proizvodnje. U centralnoj i istočnoj Evropi, S&T je najveći SAP integrator. Nakon preuzimanja IMG-a, u S&T-u ima preko 1200 ERP konsultanata i više od 400 stručnjaka koji rade u prodaji u 22 zemlje, a većina njih je specijalizovana za SAP ERP.

Infor

Infor nudi specifični poslovni softver koji može da pomogne preduzećima svih veličina, koje imaju preduzetnički duh, da se prilagode naglim promenama. S&T ima lokalne timove usavršene za Infor ERP LN u Poljskoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj i Rusiji. U Češkoj i Poljskoj S&T takođe ima konsultante i ljude u prodaji koji su zaduženi za Infor MAX.

HP

Snažni koreni partnerstva HP-a i S&T-a usađeni su u bliske poslovne odnose i uspešnu saradnju koja traje više od decenije.

S&T grupa je najveći od HP-ovih unapređenih partnera (HP Preferred Partner) , sa ograncima u centralnoj i istočnoj Evropi, čije su veštine potvrđene u brojnim realizovanim kompleksnim projektima.

Ispunjenje potreba za najsavremenijim rešenjima i pružanje sveobuhvatne podrške poslovnim procesima naših korisnika, zajednički je cilj S&T-a i HP-a.

EMC

Ne samo da se S&T kotira na samom vrhu partnerskog programa EMC-a, noseći priznanje "EMC Velocity2 Signature Solution Center Partner", nego je daleko najveći, najstručniji i najiskusniji saradnik EMC-a u centralnoj i istočnoj Evropi.

Gotovo 200 stručnjaka iz oblasti prodaje, konsaltinga i usluga, svakodnevno pruža ekspertizu iz oblasti upravljanja životnim ciklusom informacija, integrisanog skladištenja, bekapovanja i rešenja arhiviranja svih obima, a svojim korisnicima nudi i sveobuhvatnu podršku uz fleksibilne nivoe usluga.

S&T konsultanti i inženjeri su visoko osposobljeni za EMC Documentum i EMC Legato softver, kao i za Symmetrix DMX, Clariion, Centera i Celerra Storage.

IBM

S&T je vodeći sistem integrator koji u svojoj ponudi ima celokupan IBM-ov plasman. S&T je sa IBM-om sklopio "međunarodni ugovor I reda za sistemsku integraciju" pružajući, pored ostalih, i savetodavne usluge.

Microsoft

S&T je rangiran na samom vrhu velikih preprodavaca (large account reseller (LAR)) na području evropskih S&T - zemalja. S&T i Microsoft zajednički deluju na polju Microsoft-ove platforme i serverskih rešenja

Cisco

Cisco Systems je jedan od lidera u oblasti računarskih mreža i njihove zaštite. S&T je među 5 najvećih i najbrže rastućih evropskih Cisco-vih partnera

Više od 200 stručnjaka u oblastima prodaje, konsaltinga i usluga pokrivaju svaku od faza projekta - priprema, planiranje, dizajn, implementacija i optimizacija bilo kog od Cisco-vih rešenja, u skladu sa korisničkim zahtevima ma kog obima, kao i da ponude sveobuhvatnu podršku sa prilagodljivim nivoom usluge za potrebe naših klijenata

Oracle

S&T se usavršio za najbitnije Oracle-ove tehnologije i rešenja. Kad su u pitanju računarski centri, S&T je vodeći na tržištu Oracle-ove Real Application Cluster (RAC) tehnologije, koje doprinose odličnim performansama poslovno kritičnih aplikacija baza podataka.
Kontakt


Đorđa Stanojevića 14/III
11070 Beograd
Srbija

Tel.: +381 11 311 6221
Fax: +381 11 311 7665
   

E-Mail