IBM

S&T je vodeći sistem integrator koji u svojoj ponudi ima čitav IBM-ov plasman.

S&T je sa IBM-om sklopio "međunarodni ugovor I reda za sistemsku integraciju" pružajući, savetodavne i usluge koje uključuju:
  • Glavni sistem
  • Unix
  • Wintel
  • Skladištenje podataka
  • Podršku i državanje IBM-ovih rešenja u izabranim zemljama

Ključne oblasti saradnje:

  • Softverska rešenja - na primer Tivoli
  • Kompletan razvoj softvera koristeći IBM WebSphere
  • ISS (Internet Security Systems) rešenja. S&T je tradicionalno najveći ISS-ov partner, koji je deo IBM-a od 2006. godine

S&T i IBM imaju saradju i u oblasti ERP-a.